Daily Archives: 05/06/2017

Vá màng trinh bằng công nghệ nano

Giải pháp vá màng trinh bằng công nghệ nano hay kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc giải pháp là công nghệ vượt trội nhất hiện tại, với thao tác đơn giản, dùng kĩ thuật nổi 3 chiều, trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin tức khác | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?